سرزمین ارته

 

⚜سرزمین ارته ⚜

نیوتن گفت ، در دوران باستان ،  سرزمینی وجود داشت که تمدن از انجا بر سراسر جهان جاری شد ، اما به یکباره آن تمدن پیشرفته از صحنه روزگار پاک گشت ، گرنه اکنون بر ستارگان زندگی می کردیم .

تاکنون هر کدام از ما صد ها بار نام اردوان و یا اردشیر را شنیده ایم و بر فرزندانمان گذاشتیم ،  بی آنکه بدانیم چه می باشد ، در اخر به لغتنامه رجوع می کنیم و تنها پی به معنی واژه ارد می بریم ،  یعنی پاک و مقدس  اما اما ..

تمامی تازش و کوچ اریایی ها از سرزمینی بود به نام ارته ، همان سرزمینی که دانشمندان و فرمانروایان جهان جملگی در پی اش بودند  از نیوتن تا ناپلئون و هیتلر ، که سر آخر هیتلر پیشوای آلمان به کمک مورخین و دانشمندان زبده آلمان پی به آن سرزمین برد و به ان رسید و نمادش را بر پرچم آلمان نهاد ، نماد چرخ یا رثه که همان ارته می باشد ، معنی نخستین اش رثه یعنی چرخ  بوده .

شما پی به مفهوم چرخ برید ، یعنی جهان در چرخش است ، و همه چیز در حرکت  . زرتشتیان می گویند چهار شاخه اش نشانگر اب و خاک و باد و اتش است  ، نه تنها به این معنی نیست دوستان ، بلکه مفهوم اصلی و بنیادین از یک چرخشی مهیب و همگانی خبر می دهد .  

                            卐

  نماد به شکلی طراحی شده که شما هر شاخه آن را در حال حرکت و جنبش می بینید ، و ان چرخش کائنات است از ستارگان تا سیاره و سیاه چاله.

چه زیباست و قابل صدهزار ستایش ، 15000 سال پیش مردم سرزمین ارته که نیای گرامی ما بودند، چرخش هستی و گردش گیتی را تنها با یک نماد به گوش و دیده ما رساندند  .

در مورد سرزمین( ارته )سخنها خواهیم راند که سبب چنان شگفتیست که تا آخرین ذره از جان ما ایرانیان را به شور و شادی در می آورد .

⚜نژادم را می پرستم،نیا خویش را دوست می دارم،و بوسه بر پایش می زنم⚜

/ 1 نظر / 43 بازدید
اردشیر

بسیار عالی دمت گرم زنده باد نژاد آریا