عهدنامه‌ ننگین گلستان توسط ترکان قاجاری (فتحعلی شاه بی غیرت)

سرزمین های جدا شده از ایران بروی نقشه از قرن نوزدهم میلادی تا قرن بیستم

عهدنامه‌ ننگین گلستان

در زمان فتحعلی شاه قاجار میان ایران و روسیه تزاری امضا شد و به موجب آن مناطق دربند، باکو، شیروان، قره‌باغ و قسمتی از تالش به روسیه منظم شد و دولت ایران از کلیه دعاوی خود بر گرجستان و داغستان و ابخازی صرفنظر کرد.

 ۲۴ اکتبر سال ۱۸۱۳ میلادی در روستای گلستان واقع در کرانه رود سیوا در قره‌باغ.
میرزا ابوالحسن خان شیرازی به نمایندگی از دولت ایران و لیوتنان ژنرال نیکلایی فئودورویچ رتیش چف Ritishev، فرمانده نیروهای قفقاز به نمایندگی از دولت روسیه معاهده‌ای را امضاء می‌کنند که عهدنامه گلستان نام می‌گیرد.

به موجب این معاهده، مناطق قره‌باغ، گنجه، شکی، شیروان، قوبه، دربند، باکو، هر جا از ولایات تالش که بالفعل در تصرف روسیه بود، داغستان و گرجستان از ایرا

ن جدا می‌شوند و به روسیه تزاری منضم می‌گردند. همچنین دولت ایران از کلیه دعاوی خود بر گرجستان و داغستان و ابخازی صرفنظر می‌کند.

مقرر می‌شود که احدی از دولت‌های دیگر، به جز دولت روس، کشتی‌های جنگی در دریای مازندران(کاسپین) نداشته باشند. در مقابل، روسیه تنها تعهد می‌کند که هرگاه ولیعهد ایران محتاج به کمک و امدادی از دولت روسیه باشد مضایقه ننماید.

متن این عهدنامه توسط سر گور اوزلی دیپلمات انگلیسی مقیم ایران تنظیم شده بود که نفوذ فراوانی در دربار ایران داشت و میانجی امضای این عهدنامه هم بود.

«تاریخ۷۰۰۰ساله ایران»

البته خیلی ها اعتقاد دارند گذشته ها گذشته اما اینطور نیست تاریخ و فرهنگ و خاک تمام سرزمین های از دست رفته هزاران سال به ایران تعلق داشته و دارد و هیچ ترک و عرب و روس  و انگلیسی و یهودی حق جدا کردن این سرزمین ها از ایران را نداشته و نخواهد داشت در صورت اتحاد ملی قوی می توانیم به حقمان دوباره برسیم فقط کسانی که خون ایرانی در رگ ندارند با این کار مخالفند 

/ 1 نظر / 60 بازدید